Search tips
  • MQTT – ett nytt protokoll för Internet of Things » Secworks
    Förra veckan meddelade IBM att dom skulle donera ett nytt protokoll till Eclipse Foundation. Protokollet MQTT (MQ Telemetry Transport) är ett transportprotokoll avsett för meddelanden till och från små Internetkopplade enheter (Internet of Things – IoT). Vad gäller framtidens Internet tror många – Ericsson, Cisco inte minst att antalet uppkopplade enheter kommer att öka drastiskt, och domineras av saker runt omkring oss. Glödlampor, kylskåp, hissar, dörrar, tvättmaskiner och bilar är bara några exempel på prylar som nämns som tänkbara IoT-saker.
    in Development > Mobile Web Apps with apps facebook ibm messaging messenger mobile mq mqtt protocol


messaging from all users